xử lý chất thải công nghiệp thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải gian nguy tại các cửa hàng, cơ sở cung cấp không chấp hành điều khoản pháp luật bảo vệ môi trường. đa số các cửa hàng đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải gian nguy là sai phạm, song có thể vì mức giá xử lý cao nên công ty hoặc cá nhân có trách nhiệm đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

bây giờ, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 tập đoàn, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ tác dụng thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng chi phí xử lý chất thải nguy hiểm mà doanh nghiệp bỏ ra để thuê các tập đoàn chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ tính năng thu gom, xử lý nguồn thải nguy hiểm phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe: Các phương tiện, thứ lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hiểm kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy nan phải phục vụ các đề nghị khoa học, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và lưu lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hiểm; tòa tháp bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy nan và trạm trung chuyển chất thải nguy khốn phải phục vụ các bắt buộc khoa học, quy trình quản lý pháp luật;

cơ quan, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hiểm phải xây dựng đầy đủ các nội dung về quy trình vận hành bình yên các sơ đồ, phương tiện, vật dụng; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, an ninh lao động và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng tuần, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi ngừng tác động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và bình chọn tốt nhất xử lý chất thải nguy nan.=> báo giá xử lý chất thải nguy hại