(GDVN) - Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho hiểu nhiều hơn về công tác thanh tra, rà soát liên quan tới kỳ thi THPT đất nước năm 2016.

Thanh tra nghiêm trang nhưng không gây găng tay

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: gia sư uy tín

Ông Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, công việc thanh tra, kiểm tra kỳ thi để tạo môi trường nghiêm trang, hướng tới việc giúp các hội đồng, những người tham gia thi khiến hết trách nhiệm và thí tự giác thực hành quy chế.


bên cạnh đó, theo ông Bằng để kỳ thi nghiêm túc thì không chỉ có thanh tra, kiểm tra mà cần nhiều giải pháp, cần sự quyết tâm của đa số các nhóm tham dự. Tại Điều 22 và 44 của quy chế thi đã nêu rõ vấn đề thanh tra, rà soát.

Trong công tác này đặc thù coi trọng cán bộ giám sát thi, giám sát của địa bàn việc, giám sát việc làm cho của giám thị, 1 phần của thí sinh và những người khác, xin hứa không có người bên ngoài vào bản đồ thi. bảo đảm giám thị khiến cho đúng phận sự của mình, giám sát cũng có quyền kiến điểm trưởng đổi thay giám thị ví thử thấy giám thị khiến không đúng quy định.
[center !important]Thí sinh nghe đa dạng lại quy chế thi tại Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hà Nội.[/center !important]


Ông Bằng cũng cho biết, cơ chế giám sát là cơ chế bảo đảm bên trong, cán bộ giám sát do điểm trưởng chỉ đạo. Vậy cơ chế bên trong có đủ? Ông Bằng cho rằng vẫn chưa đủ và phải thêm cơ chế giám sát bên ngoài, đó là thanh tra, rà soát.

Thanh tra, rà soát sẽ độc lập với các Hội đồng các điểm thi, trực tiếp là Bộ trưởng sẽ quyết định thành lập các đoàn thanh tra, giám đốc sở xây dựng thương hiệu đoàn thanh tra. Các trường chủ trì cụm thỉ chỉ được ra đời các đoàn rà soát, do hiệu trưởng thành lập và độc lập với các điểm thi chứ không do điểm trưởng phân công.

hôm nay, gần 900 nghìn thí sinh làm hồ sơ tham dự kỳ thi quốc gia 2016Đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ nắm diễn biến, theo dõi giúp các Hội đồng thi khiến cho đúng và có quyền xử lí sai phép. Và như vậy, thanh tra, kiểm tra giám sát không khiến cho thay việc của Hội đồng thi, mục đích là ảnh hưởng vào Hội đồng, điểm thi, giám thị để các chủ thể làm cho hết phận sự của mình.

Về công tác cụ thể, ông Bằng cho biết Bộ đã có chỉ dẫn các Sở, trường chủ trì cụm thi, có mặt trên thị trường các đoàn thanh tra, kiểm tra và Bộ đã đơn vị giảng giải. đến nay 70 trường chủ trì cụm thi và 50 sở và Cục trường học chủ trì cụm thi đều đã thành lập đoàn thanh tra, rà soát theo chỉ dẫn của Bộ.

Bộ đã tạo được kết nối giữa 120 đoàn thanh tra, kiểm tra đó với Bộ. Theo thông tin từ ôn Bằng, Bộ GD&ĐT đã xây dựng thương hiệu 14 đoàn thanh tra phụ trách bản đồ thi trong cả nước. Đoàn thanh tra này sẽ làm việc với 1 số hội đồng thi, bên cạnh đó đoàn thanh tra này sẽ phải chịu sự chỉ huy của Chánh Thanh tra khi không thể bỏ qua sẽ đến điểm thi.

Các đoàn thanh tra, rà soát basic hoạt động lưu động, chứ không cắm chốt như trước kia. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động trước khi thi cho tới thi chấm thi xong.

nguồn tin được biết, 14 đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đã khởi đầu khiến cho việc từ ngày 29/6, và trước nhất nắm được nguồn tin đầy đủ các hội đồng thi tại địa phương chuẩn bị về con người, tụ họp các hàng ngũ liên quan khác, Thống kê, chuẩn bị phòng thi rất tốt. Năm nay không có điểm thi nào sử dụng trường tiểu học.

Qua đàm đạo, ông Bằng giám định cao khâu đào tạo giám thị, đây là khâu quan trọng, giả thiết chủ quan giám thị sẽ không nắm được những điểm mới của quyết định.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng