(GDVN) - Thông tư 30 mở ra một hướng đi mới thuận tiện và phù hợp với giáo dục tiểu học tuy nhiên cần quán triệt một số vấn đề để hướng tới 1 nền giáo dục hiện đại và nhân bản.

LTS: Thêm 1 niên học mà hệ thống giáo dục cả nước vận dụng Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về việc giám định học sinh tiểu học sắp qua.

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: thuê gia sư

Nhằm giúp thầy giáo thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học thì theo tôi cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, thầy giáo 1 số vấn đề sau:

nhanh nhất, về nhận thức:

Các Phòng GD&ĐT cần tiếp diễn chỉ đạo các trường công ty sinh hoạt trình độ trường, cụm trường để giúp thầy cô giáo nâng cao nhận thức những trở ngại mới của Thông tư 30 như:

Về mục đích giám định học trò tiểu học theo Thông tư 30:

- thẩm định sớm nhất để giáo viên điều chỉnh cách dạy, ảnh hưởng phù hợp với mỗi học sinh: Bằng kỷ luật Quan sát hoặc kiểm tra nhanh, cô giáo có thể nắm bắt được diễn biến học tập, rèn luyện của mỗi học trò qua một hoạt động học tập.

[center !important]1 số vấn đề lưu ý trong quá trình thực hiện Thông tư 30 (Ảnh: tieuhoc.moet.gov.vn)[/center !important]


Từ đó, thầy giáo có thể điều chỉnh cách ảnh hưởng phù hợp với mỗi đối tượng, giúp mọi học trò có dịp hoàn tất được nội dung học tập.

người dạy học cần giải quyết sai trái về nhận thức cho rằng: thẩm định theo Thông tư 30 là chuyển đánh giá bằng điểm sang đánh giá bằng nhận xét. Vì từ đó mà dẫn đến sai trái trong thẩm định là “quy đổi” điểm số sang nhận xét.

Ví dụ: học trò đạt điểm 9, 10 thì quy thành “Cô khen con” còn ở mức 4,5 điểm thì lại là “Con cần phấn đấu hơn”,…

- Trên hạ tầng mục đích trên, giám định theo ý kiến của Thông tư 30 luôn hướng về sự tiến bộ của học trò.

giả thiết thực hiện được các mục đích trên thì giáo dục tiểu học sẽ xa dần lối học khoa cử (học để thi, học để lấy điểm) mà tiệm cận dần mục đích nhân văn hơn, đó là: học để vững mạnh con người và gia sư sẽ phải từ bỏ thói quen quyền năng trong giáo dục theo lối ban phát: “Cô cho em 10 điểm”.

Về nội dung đánh giá học sinh:

chẳng hạn đánh giá bằng điểm theo cách làm trước đây, học sinh chỉ được thẩm định kết quả học, mục đích giáo dục toàn diện ngoài học tập như thể chất, thẩm mỹ, phẩm chất ít được để ý vì không được đánh giá, xếp loại, không liên quan Thông tư 30 mở ra một hướng đi mới thuận tiện và phù hợp với giáo dục tiểu học, hợp lý với quan niệm tiến bộ trong đánh giá của giáo dục tiên tiến: chuyển từ giám định kết quả học sang thẩm định sự học, giám định để giúp học sinh tiến bộ, vì sự tiến bộ của học trò.

những trở ngại, gặp khó khăn thứ nhất để đổi thay nhận thức, đổi thay thói quen là hiện hữu. Nhưng giả như cùng hướng tới lợi ích thực của người học, vì 1 nền giáo dục tiên tiến và nhân bản, tôi tin giáo viên tôi và quý khách hàng sẽ vượt qua.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng