Máy mình xài win 10 lâu lâu cũng bị nhiễu dọc cứ bấm và giữ phím giảm âm + nguồn khi máy rung 1 cái là Xong