Trích dẫn Gửi bởi dienthoaicui
Thanks you fro ......
e đã làm như fro hướng dẫn và đã thành công.Rất tuyệt...
và cái app này dùng để làm j vầy fro???
ước j diễn đàn này nhiều fro như vậy.....???
để vọc chỉnh sửa registry