Còn hack dc kg bác và máy 640 sim vina có hack dc kg ạ