Bác nào đang dùng 800 thì cho e xin cái danh sách nhạc chuông với. Hồi dùng 800 thích cái có tiếng huýt sáo trên nền nhạc khá hay mà giờ không nhớ tên nữa, tìm mãi không ra. E cảm ơn trước ạ opo28: