Để chọn quạt trần kdk phù hợp không chỉ xem xét thẩm mỹ, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần tìm kích thước phòng

- Bước 1: chọn nơi muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở chính giữa, để không khí lưu thông suốt trong cả căn phòng. Thế nhưng, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí mạnh nhất. Vì lý do chắc chắn cho ngời dùng, không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước tiếp: Hãy chú ý các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm tốt cho phòng dưới 6 m2 (phòng ngủ nhỏ